Edsbyns Brottarklubb

Övre rad fr.vänst: "Lill-Arne" Hansson, Sven Jonsson, "Puck" Persson, Henning Eriksson, Knut Albertsson, Bo Gustavsson, Erik Mångsgård. Nedre rad fr.vänst: Jack Lönngren, Alf Eriksson, John Mårtensson, Yngve Kring, Bertil Färdigs, Sven Olsson. Foto: Stig Elvén.
Övre rad fr.vänst: ”Lill-Arne” Hansson, Sven Jonsson, ”Puck” Persson, Henning Eriksson, Knut Albertsson, Bo Gustavsson, Erik Mångsgård. Nedre rad fr.vänst: Jack Lönngren, Alf Eriksson, John Mårtensson, Yngve Kring, Bertil Färdigs, Sven Olsson. Foto: Stig Elvén.

Historien om Edsbyns Brottarklubb finns minutiöst dokumenterad i ett häfte skrivet av Knut Albertsson. De 37 A4-sidorna berättar om bildandet och via små referat från samtliga matcher till upplösningen år 1956. Knut var själv en duktig aktiv brottare och han har i slutet av sin dokumentation även fyllt på med 25 sidor med resultatlistor åren 1934-1951. Däremot finns inte en enda bild med, men många lagfoton m.m. finns att beskåda vid Edsbyns Museum.
Läs mer

Edsbyns Bordtennisklubb

Vid genomgång av Edsbyns IF:s gamla handlingar fanns en tunn anteckningsbok.
På den brungula pärmen står textat E.B.T.K.
Ett protokoll visade sig vara skrivet på de tre första sidorna och vilket nedan avskrivits i originalets skick med autentisk stavning och meningsbyggnad:

Protokoll fört vid bildande av Edsbyns B. T. klubb den 26-1-40.

§
En tillfällig Styrelse tillsattes bestående av Ordf. Bernard, sekreterare, Arvid Ljungström, kassör, Olle Göllas, uppbördsmän Torsten Olsson, Mats Larsson.

§
Den tillfälliga styrelsen behandlade en hel del frågor bland annat planfrågan varvid Arvid Ljungström, Torsten Olsson fingo i uppdrag att ordna densamma. Såsom lämplig lokal hade tänkts Edsbyns södra skola, varom svar skall lämnas måndagen den 29-1-40.

§ 3
Vid anskaffande av bord ansåg styrelsen de vara lämpligast att själv inköpa material varvid Torsten Olsson fick i uppdrag att anskaffa de nödvändiga, även nät rackets och bollar.

§ 4
Styrelsen beslutade tillsvidare en medlemsavgift av 50 öre kvartalet eller 2:-, för året och en inträdesavgift av 1:- och att inköpa 50 st medlemskort.

Mötet avslutades.

Edsbyn som ovan

tillfällig sekreterare

Arvid Ljungström

Justeras:
Nils Olsson