Carlssons bussar

Två av Carlssons bussar samt i mitten en Bergmans buss vid Södra Torget i juni 1939. De är parkerade framför det som då var Edsbyns ordenshus. Några år senare köptes det av Ivar Pettersson och byggdes om till möbelaffär och café. Foto: Stig Elvén

Bussägarna i Edsbyn ”kom bortifrån”. Men man kan kanske säga att det var våra nära och kära grannar. Gustaf Magnus Carlsson var född i Bollnäs och startade åkeri med bussar i Edsbyn samma år som Johan Bergman från Alfta – 1924.
Läs mer

Edsbyns Flygklubb

Flygplanet är en Götaverken GV 38 och tillhörde Edsbyns Flygklubb 1948. Här i luften ovanför Hömyren. Foto: Stig Elvén
Flygplanet är en Götaverken GV 38 och tillhörde Edsbyns Flygklubb 1948. Här i luften ovanför Hömyren. Foto: Stig Elvén

När vi på detta sätt berättar om t.ex. en förening på ett begränsat utrymme, så anser jag att det är absolut historiskt viktigast och intressantast att tala om hur och när det hela började. Denna gång är det Edsbyns Flygklubb som presenteras och då har vi av Kerstin Helmersson fått tillåtelse att bläddra i hennes pappa Tycko Ånners klippalbum.
Läs mer

Systrarna Delanders elbil

Rex elbil utställd på Edsbyns Museum. Foto: Esbjörn Käll.
Rex elbil utställd på Edsbyns Museum. Foto: Esbjörn Käll.

Nu för tiden är det mycket förväntan på att elbilar ska lösa en del av våra klimatproblem. Men någon rush på försäljningen är det inte. Det stora problemet är kostnader för och kapacitet på batterier. Fortfarande måste man säga. Det kändes nog exakt lika för 100 år sedan. Men vi hoppas alltjämt att problemet ska lösas, men lätt är det säkert inte. Om det ska vara både billigt och bra.
När bilarna började utvecklas på olika håll i världen under slutet av 1800-talet var eldrift faktiskt ett ganska vanligt alternativ. Utvecklingen av förbränningsmotorn för bensin, dieselolja eller fotogen var också i sin linda. Fram till omkring 1915 fanns det i USA fler eldrivna bilar än bilar med förbränningsmotorer. Men som ni vet vann förbränningsmotorn och tog helt överhanden som drivkälla.
Under andra världskrigets bensinbrist blev det åter litet inne att tillverka elbilar. Men någon storindustri blev det inte.
Läs mer

Kommunalpolitik 1913

Backa Mårten i sammanträdestagen. Backa Mårten är nr 2 från höger. Huruvida det gäller kommunalnämndssammanträde är okänt.
Backa Mårten i sammanträdestagen. Backa Mårten är nr 2 från höger. Huruvida det gäller kommunalnämndssammanträde är okänt.

Hundra år har gått, tre generationer. Jag hade i vintras anledning att leta efter information ur kommunens protokoll från de här åren omkring första världskrigets utbrott. Protokollen visar att det var en annan värld minst sagt.
Vid slutet av år 1913 hade Ovanåkers socken 4774 invånare. I Alfta fanns det 6219 och i Voxna 1668 invånare. Hundra år senare är det faktiskt dryga tusentalet färre. En industriarbetare tjänade ungefär 40 öre i timmen. Man jobbade givetvis även lördagar. Det dröjde till 1919 innan det blev lagstadgat med 48 timmars arbetsvecka, så många jobbade 50-60 timmar per vecka ännu. En arbetsvecka om 50 timmar gav då en veckolön på 20 kronor.
Läs mer

Edsbyns bryggeri

Distribution vid Edsbyns bryggeri år 1914. T.h. en okänd kusk med ett lass drickakaggar. Stående mellan hästarna är bryggaren Tilda Blom, Stina Blom-Steiner, Signe Persson-Näslund, Mårtes Per Persson och PA Persson. Kusken på vagnen med vatten- och läskflaskor är Edvin Söderlund. Hästarna hette Maja och Gökas! Foto: Maria Engberg.
Distribution vid Edsbyns bryggeri år 1914. T.h. en okänd kusk med ett lass drickakaggar. Stående mellan hästarna är bryggaren Tilda Blom, Stina Blom-Steiner, Signe Persson-Näslund, Mårtes Per Persson och PA Persson. Kusken på vagnen med vatten- och läskflaskor är Edvin Söderlund. Hästarna hette Maja och Gökas! Foto: Maria Engberg.

1921 startade den ”moderna” Persmässan på Mårtes. Då hade man inte långt till bryggeriet som levererade drycker till serveringen. Edsbyns bryggeri var sedan många år närmsta granne till hembygdsgården Mårtes där Persmässan sedan dess har hållits. Fast egentligen var Persmässan en gammal marknad, vilken hölls vid Schols gård, som då låg strax söder om Olanders mellan Bygatan och Långgatan.
Läs mer

Edsbyns Brottarklubb

Övre rad fr.vänst: "Lill-Arne" Hansson, Sven Jonsson, "Puck" Persson, Henning Eriksson, Knut Albertsson, Bo Gustavsson, Erik Mångsgård. Nedre rad fr.vänst: Jack Lönngren, Alf Eriksson, John Mårtensson, Yngve Kring, Bertil Färdigs, Sven Olsson. Foto: Stig Elvén.
Övre rad fr.vänst: ”Lill-Arne” Hansson, Sven Jonsson, ”Puck” Persson, Henning Eriksson, Knut Albertsson, Bo Gustavsson, Erik Mångsgård. Nedre rad fr.vänst: Jack Lönngren, Alf Eriksson, John Mårtensson, Yngve Kring, Bertil Färdigs, Sven Olsson. Foto: Stig Elvén.

Historien om Edsbyns Brottarklubb finns minutiöst dokumenterad i ett häfte skrivet av Knut Albertsson. De 37 A4-sidorna berättar om bildandet och via små referat från samtliga matcher till upplösningen år 1956. Knut var själv en duktig aktiv brottare och han har i slutet av sin dokumentation även fyllt på med 25 sidor med resultatlistor åren 1934-1951. Däremot finns inte en enda bild med, men många lagfoton m.m. finns att beskåda vid Edsbyns Museum.
Läs mer

Gamla apoteket Svanen

Märta Göllas, Gun Jörler och Gullan Wikman år 1946. Foto: Stig Elvén.
Märta Göllas, Gun Jörler och Gullan Wikman år 1946. Foto: Stig Elvén.

Nyligen har våra apotek privatiserats och namn som Medstop, Hjärtat, Kronan dyker upp. Nej tacka vet jag när det hette Svanen här i Edsbyn, och då det var ett djurnamn på de allra flesta apotek. Fast det är inte så länge sedan alla apotek var privata. Fram till 1970 var det verkligen privata apotek. Apotekaren hade fram till 1970 ett privilegiebrev utfärdat av Kungl. Maj:t och på så sätt ett lokalt monopol för sitt apotek. Elaka tungor säger ju att efter 60-talets vänstervåg var ett förstatligande av apoteken en enkel åtgärd för den socialdemokratiska regeringen att visa litet handlingskraft. Det var en liten bransch och låg utan tvekan nära den hälso- och sjukvård som bedrevs och bekostades av samhället. Men nu har pendeln slagit tillbaks, så nu är de flesta apoteken privata – med den skillnaden att det är kedjeföretag som dominerar. Liksom det är i all handel numera.
Läs mer