Systrarna Delanders elbil

Rex elbil utställd på Edsbyns Museum. Foto: Esbjörn Käll.
Rex elbil utställd på Edsbyns Museum. Foto: Esbjörn Käll.

Nu för tiden är det mycket förväntan på att elbilar ska lösa en del av våra klimatproblem. Men någon rush på försäljningen är det inte. Det stora problemet är kostnader för och kapacitet på batterier. Fortfarande måste man säga. Det kändes nog exakt lika för 100 år sedan. Men vi hoppas alltjämt att problemet ska lösas, men lätt är det säkert inte. Om det ska vara både billigt och bra.
När bilarna började utvecklas på olika håll i världen under slutet av 1800-talet var eldrift faktiskt ett ganska vanligt alternativ. Utvecklingen av förbränningsmotorn för bensin, dieselolja eller fotogen var också i sin linda. Fram till omkring 1915 fanns det i USA fler eldrivna bilar än bilar med förbränningsmotorer. Men som ni vet vann förbränningsmotorn och tog helt överhanden som drivkälla.
Under andra världskrigets bensinbrist blev det åter litet inne att tillverka elbilar. Men någon storindustri blev det inte.
Läs mer