Edsbyns bryggeri

Distribution vid Edsbyns bryggeri år 1914. T.h. en okänd kusk med ett lass drickakaggar. Stående mellan hästarna är bryggaren Tilda Blom, Stina Blom-Steiner, Signe Persson-Näslund, Mårtes Per Persson och PA Persson. Kusken på vagnen med vatten- och läskflaskor är Edvin Söderlund. Hästarna hette Maja och Gökas! Foto: Maria Engberg.
Distribution vid Edsbyns bryggeri år 1914. T.h. en okänd kusk med ett lass drickakaggar. Stående mellan hästarna är bryggaren Tilda Blom, Stina Blom-Steiner, Signe Persson-Näslund, Mårtes Per Persson och PA Persson. Kusken på vagnen med vatten- och läskflaskor är Edvin Söderlund. Hästarna hette Maja och Gökas! Foto: Maria Engberg.

1921 startade den ”moderna” Persmässan på Mårtes. Då hade man inte långt till bryggeriet som levererade drycker till serveringen. Edsbyns bryggeri var sedan många år närmsta granne till hembygdsgården Mårtes där Persmässan sedan dess har hållits. Fast egentligen var Persmässan en gammal marknad, vilken hölls vid Schols gård, som då låg strax söder om Olanders mellan Bygatan och Långgatan.
Läs mer