Gamla apoteket Svanen

Märta Göllas, Gun Jörler och Gullan Wikman år 1946. Foto: Stig Elvén.
Märta Göllas, Gun Jörler och Gullan Wikman år 1946. Foto: Stig Elvén.

Nyligen har våra apotek privatiserats och namn som Medstop, Hjärtat, Kronan dyker upp. Nej tacka vet jag när det hette Svanen här i Edsbyn, och då det var ett djurnamn på de allra flesta apotek. Fast det är inte så länge sedan alla apotek var privata. Fram till 1970 var det verkligen privata apotek. Apotekaren hade fram till 1970 ett privilegiebrev utfärdat av Kungl. Maj:t och på så sätt ett lokalt monopol för sitt apotek. Elaka tungor säger ju att efter 60-talets vänstervåg var ett förstatligande av apoteken en enkel åtgärd för den socialdemokratiska regeringen att visa litet handlingskraft. Det var en liten bransch och låg utan tvekan nära den hälso- och sjukvård som bedrevs och bekostades av samhället. Men nu har pendeln slagit tillbaks, så nu är de flesta apoteken privata – med den skillnaden att det är kedjeföretag som dominerar. Liksom det är i all handel numera.

1921 lyckades man

Man hade ett par gånger under början av 1900-talet sökt få till stånd ett apotek i Edsbyn, men det hade blivit avslag. Sedan 1897 fanns det en provinsialläkare i Edsbyn. Och folket i Byn var så klart inställda på att få ett apotek också. Apotekaren i Alfta hade ihärdigt protesterat och lyckats stoppa apoteksplanerna flera gånger. Men så avled apotekaren i Alfta 1920, och då blev det förnyad aktivitet från Backa Mårten Olsson och de andra styrande i socknen.

Vid ett sammanträde på Folkets Hem den 20 februari 1921 beslutade man enhälligt att ansöka om inrättande av apotek i Edsbyn. Man kryddade ansökan med en del löften om möjliga subventioner ifall det skulle behövas:

  1. Att anskaffa och tillhandahålla lokal till apotek samt bostad åt innehavaren.
  2. Att tillhandahålla apotekaren samtliga dessa lokaler utan ersättning så länge den årliga omsättningen vid apoteket understiger 25000 kr.
  3. Att så länge den årliga omsättningen överstiger detta belopp, men understiger 35000 kr, tillhandahålla apotekslokalen utan ersättning. Men då skulle apotekaren få betala hyra för bostaden.

Då hade det kommit in yttranden vid årsskiftet 1920/21 från den extra provinsialläkaren i Edsbyn, apoteksföreståndaren i Alfta samt 1:e provinsialläkaren i Gävle vilken med tvekan tillstyrkte. Den förste tillstyrkte kraftigt givetvis, medan det var tummen ner från apoteksföreståndaren i Alfta. Även ”Kommittén för Apoteksväsendets i Riket ordnande vid 1920 års utgång” (jovisst fanns det statliga myndigheter eller utredningar för ungefär hundra år sedan också!) ville inte förorda apoteksanläggning i Edsbyn med huvudargumenten att det fanns ju järnvägsförbindelse för medicindistribution, och dessutom var befolkningen i Ovanåker och Voxna spridd över så stor yta, att det spelade liten roll ifall man hade sitt apotek i Edsbyn eller Alfta. Det var ju långt till apoteket för de flesta i alla fall!!

Men Backa Mårten skrev en inlaga till Medicinalstyrelsen, där han verkligen bemötte alla dessa argument. Det tog tydligen skruv för vid konselj på Stockholms slott den 29 april 1921 ser man att det var Gustaf Adolf ”under Hans Maj:ts min allernådigste Konungs och Herres frånvaro” som har undertecknat beslutet. Och där står det att ”Vi hava funnit gott föreskriva att ett självständigt apotek med personligt privilegium skall, så snart ske kan, inrättas i Edsbyn inom Ovanåkers socken” etc.

Så många års kamp hade lyckats.

Den här bilden har Lim-Johan tagit omkring 1930. Han finns själv med stående i mitten av bilden. I källarvåningen till apoteket finns den kem-tekniska affären Svanen. Det här var ett vanligt arrangemang, eftersom varje apotek måste lämna en viss liten procentandel av sin försäljning till Apotekarsocieteten. Dessa pengar användes till att stödja apotek på mindre orter. Men hade man separat ingång till den kem-tekniska affären kunde man där sälja diverse receptfria artiklar, och den försäljningen behövde inte räknas in i redovisningen till Apotekarsocieteten.
Den här bilden har Lim-Johan tagit omkring 1930. Han finns själv med stående i mitten av bilden. I källarvåningen till apoteket finns den kem-tekniska affären Svanen. Det här var ett vanligt arrangemang, eftersom varje apotek måste lämna en viss liten procentandel av sin försäljning till Apotekarsocieteten. Dessa pengar användes till att stödja apotek på mindre orter. Men hade man separat ingång till den kem-tekniska affären kunde man där sälja diverse receptfria artiklar, och den försäljningen behövde inte räknas in i redovisningen till Apotekarsocieteten.

Pampigt hus

Ritningar till huset skulle vara godkända av Medicinalstyrelsen och man byggde ett rejält tilltaget hus. Många av oss minns vårt gamla apotek som det pampigaste huset vid Långgatan. Det såg ut som ett rejält stenhus hemmahörande i en stad och inte som ett hus i en by ute på landet. Litet bedrägligt var det ju, eftersom det var ett trähus som var reveterat. Det byggdes i rödaste rappet och stod klart 1922. Så för 90 år sedan fanns nu äntligen ett apotek i Edsbyn. Det kom att heta Svanen.

Våra apotekare

Den förste apotekaren i Edsbyn blev Karl Erik Paulus Karlsson född i Karlskoga 1874 och inflyttad från Växjö i Småland. Han flyttade hit i maj 1922 med hustru och två barn. Han blev kvar till 1932 då apotekaren Sigurd Johan Andersson övertog privilegiet. 1940 kom Axel Nilsson, som 1946 flyttade till Ludvika och ersattes av Nils Hadar Eliasson som flyttade till Skene 1957 och efterträddes av Ture Fröistedt.

1969 blev det filialapotek under Bollnäs, och året därpå övergick som sagt apoteken i statlig ägo.

Droghandel

Ordet har ju minst sagt en negativ klang idag. För apoteken på den här tiden var det den vanliga benämningen på växter som användes vid tillverkningen av mediciner, och det fanns en lång rad. Och numera förekommer det i namnet på en av de ”nya” apotekskedjorna – Kronans droghandel. Det var så att långt in på 1950-talet förekom det inte många färdigpaketerade läkemedel på våra apotek. Det mesta tillverkades på apoteket eller köptes in från någon leverantör och paketerades i lagom stora förpackningar på varje apotek. Droger och andra ingredienser levererades av olika grossister. En av dessa grossister var Kronans droghandel som efter att ha varit apotek i Göteborg sedan år 1658 startade grossistförsäljning 1907.

Från vårt apotek Svanen kan ni på bilderna se en uppsjö av flaskor och behållare för de olika ingredienserna till medicinerna. Det var till att hålla tungan rätt i munnen och inte ta fel flaska från hyllan när det skulle tillverkas några pulver eller piller.

Här ser vi ”drogrummet” med burkar för olika växter och andra ingredienser. Foto: Stig Elvén.
Här ser vi ”drogrummet” med burkar för olika växter och andra ingredienser. Foto: Stig Elvén.

Gun och Siv berättade i närradion

Gun Östby från Lindesberg var den första fast anställda farmacevten på apoteket Svanen i Edsbyn. Hon kom hit 23 år gammal 1945 strax efter krigsslutet, gifte sig och bytte namn till Jörler. Gun blev kvar på apoteket till sin pension. Fast Gun var hemmafru under 15 år då barnen var små. Det var ju det normala på den tiden. Och några dagis var fanns inte. Nej på den tiden ansåg man att mammorna skulle vara hemma och inte tävla med männen om jobben. Siv Johansson började sin bana som apoteksanställd i Alfta året därpå. Först som elev i tre år och senare som fast anställd. År 1953 flyttade hon till Edsbyn.

För några år sedan berättade Gun Jörler och Siv Johansson apoteksminnen från 1940- och 50-talen i Edsbyns Närradio. Gun berättade att när hon kom hit 1945 blev det fyra anställda på apoteket förutom apotekaren. Arbetsdagarna var litet längre än nu för tiden. Man jobbade från 8 på morgonen till 7 på kvällen 6 dagar i veckan. Dessutom måste Gun tjänstgöra varannan natt på apoteket. Då sov hon i ett rum innanför entrén och folk kunde komma med sina recept efter klockan sju på kvällen. Arvodet för det var 2 kr per natt! Det fanns en lucka i dörren där recepten kunde lämnas in. Skälet var att provinsialläkaren var ute på hembesök på kvällarna och skrev då ut sina recept. Folk ville då hämta sin medicin kvällstid. Jag bodde i Belgien några år och lärde mig att där finns än idag samma system. Läkaren kommer gärna hem på kvällen och ett av den lilla stadens tiotal apotek har jouröppet. Jag kunde gå med mitt recept på kvällen eller natten och hämta min medicin. Fast först måste jag ringa polisen för att den skulle varsko apoteket att jag var på väg dit! Visst är det bra service.

Pillertrillare

Numera får man ju all sin medicin i små plastburkar eller några kartor med blisterförpackade tabletter i en pappask. Tillverkare är Astra-Zeneca, Ciba-Geigy eller andra internationella bolag. För 50-60 år sedan var det helt annorlunda. I princip all medicin tillverkades och förpackades på varje apotek. Personalen tillverkade apotekets tinkturer, piller, pulver och kapslar m.m. Så visst kunde apoteksanställda kallas pillertrillare.

Gun berättade hur hon som elev stod och tillverkade stora satser Magnecyl på ett apotek i Örebro, där hon gick sin utbildning. Men de såldes i lös vikt till omkringliggande apotek. Varje apotek packade sedan dessa i påsar om 20 eller 50 st. Albyl ifrån Leo i Hälsingborg var dock en medicin som tillverkades fabriksmässigt tidigt. De välkända plåtaskarna kom direkt från fabriken.

Vanliga mediciner som apoteket själv tillverkade var influensapulver och ögondroppar. Labbis-Valle tillverkade vintertid en laddning läppcerat. Populär var även den tidens Losec – Einar Skölds magpulver. Ett annat lokalt medicinrecept har jag hittat i noteringarna också – Fluorpasta enligt tandläkare Hultengren.

Och man sålde ”dragplåster” för att avleda smärta, kanske innehöll det krossade spanska flugor. Fast det kanske var före Guns och Sivs tid på apoteket. De har inte heller varit med om att köpa lummer, kamomill och andra växter av folk på trakten. Sådant förekom ännu längre tillbaka.

”Labbis-Valle” i apotekets laboratorium år 1946. Foto: Stig Elvén.
”Labbis-Valle” i apotekets laboratorium år 1946. Foto: Stig Elvén.

Flytt och rivning

1966 flyttade man till gamla Edmarkshuset till de lokaler där Ljusnan nu huserar. Året därpå revs det gamla apotekshuset i samband med att hela Långgatan breddades. Till de nuvarande lokalerna vid det nybyggda läkarhuset flyttade apoteket Svanen 1983.

Artikeln har tidigare publicerats i Persmässposten nr 92, år 2012.

Torbjörn Lang

Torbjörn Lang

Född och uppväxt i Kyan, men bott ”hela livet” i Märsta. Har alltid varit intresserad av både historia och hembygd. Har som pensionär fått tid att skriva en hel del.