Edsbyns bryggeri

Distribution vid Edsbyns bryggeri år 1914. T.h. en okänd kusk med ett lass drickakaggar. Stående mellan hästarna är bryggaren Tilda Blom, Stina Blom-Steiner, Signe Persson-Näslund, Mårtes Per Persson och PA Persson. Kusken på vagnen med vatten- och läskflaskor är Edvin Söderlund. Hästarna hette Maja och Gökas! Foto: Maria Engberg.
Distribution vid Edsbyns bryggeri år 1914. T.h. en okänd kusk med ett lass drickakaggar. Stående mellan hästarna är bryggaren Tilda Blom, Stina Blom-Steiner, Signe Persson-Näslund, Mårtes Per Persson och PA Persson. Kusken på vagnen med vatten- och läskflaskor är Edvin Söderlund. Hästarna hette Maja och Gökas! Foto: Maria Engberg.

1921 startade den ”moderna” Persmässan på Mårtes. Då hade man inte långt till bryggeriet som levererade drycker till serveringen. Edsbyns bryggeri var sedan många år närmsta granne till hembygdsgården Mårtes där Persmässan sedan dess har hållits. Fast egentligen var Persmässan en gammal marknad, vilken hölls vid Schols gård, som då låg strax söder om Olanders mellan Bygatan och Långgatan.
Läs mer

Gamla apoteket Svanen

Märta Göllas, Gun Jörler och Gullan Wikman år 1946. Foto: Stig Elvén.
Märta Göllas, Gun Jörler och Gullan Wikman år 1946. Foto: Stig Elvén.

Nyligen har våra apotek privatiserats och namn som Medstop, Hjärtat, Kronan dyker upp. Nej tacka vet jag när det hette Svanen här i Edsbyn, och då det var ett djurnamn på de allra flesta apotek. Fast det är inte så länge sedan alla apotek var privata. Fram till 1970 var det verkligen privata apotek. Apotekaren hade fram till 1970 ett privilegiebrev utfärdat av Kungl. Maj:t och på så sätt ett lokalt monopol för sitt apotek. Elaka tungor säger ju att efter 60-talets vänstervåg var ett förstatligande av apoteken en enkel åtgärd för den socialdemokratiska regeringen att visa litet handlingskraft. Det var en liten bransch och låg utan tvekan nära den hälso- och sjukvård som bedrevs och bekostades av samhället. Men nu har pendeln slagit tillbaks, så nu är de flesta apoteken privata – med den skillnaden att det är kedjeföretag som dominerar. Liksom det är i all handel numera.
Läs mer