Edsbyns Flygklubb

Flygplanet är en Götaverken GV 38 och tillhörde Edsbyns Flygklubb 1948. Här i luften ovanför Hömyren. Foto: Stig Elvén
Flygplanet är en Götaverken GV 38 och tillhörde Edsbyns Flygklubb 1948. Här i luften ovanför Hömyren. Foto: Stig Elvén

När vi på detta sätt berättar om t.ex. en förening på ett begränsat utrymme, så anser jag att det är absolut historiskt viktigast och intressantast att tala om hur och när det hela började. Denna gång är det Edsbyns Flygklubb som presenteras och då har vi av Kerstin Helmersson fått tillåtelse att bläddra i hennes pappa Tycko Ånners klippalbum.
Läs mer

Edsbyns Brottarklubb

Övre rad fr.vänst: "Lill-Arne" Hansson, Sven Jonsson, "Puck" Persson, Henning Eriksson, Knut Albertsson, Bo Gustavsson, Erik Mångsgård. Nedre rad fr.vänst: Jack Lönngren, Alf Eriksson, John Mårtensson, Yngve Kring, Bertil Färdigs, Sven Olsson. Foto: Stig Elvén.
Övre rad fr.vänst: ”Lill-Arne” Hansson, Sven Jonsson, ”Puck” Persson, Henning Eriksson, Knut Albertsson, Bo Gustavsson, Erik Mångsgård. Nedre rad fr.vänst: Jack Lönngren, Alf Eriksson, John Mårtensson, Yngve Kring, Bertil Färdigs, Sven Olsson. Foto: Stig Elvén.

Historien om Edsbyns Brottarklubb finns minutiöst dokumenterad i ett häfte skrivet av Knut Albertsson. De 37 A4-sidorna berättar om bildandet och via små referat från samtliga matcher till upplösningen år 1956. Knut var själv en duktig aktiv brottare och han har i slutet av sin dokumentation även fyllt på med 25 sidor med resultatlistor åren 1934-1951. Däremot finns inte en enda bild med, men många lagfoton m.m. finns att beskåda vid Edsbyns Museum.
Läs mer

Edsbyns Bordtennisklubb

Vid genomgång av Edsbyns IF:s gamla handlingar fanns en tunn anteckningsbok.
På den brungula pärmen står textat E.B.T.K.
Ett protokoll visade sig vara skrivet på de tre första sidorna och vilket nedan avskrivits i originalets skick med autentisk stavning och meningsbyggnad:

Protokoll fört vid bildande av Edsbyns B. T. klubb den 26-1-40.

§
En tillfällig Styrelse tillsattes bestående av Ordf. Bernard, sekreterare, Arvid Ljungström, kassör, Olle Göllas, uppbördsmän Torsten Olsson, Mats Larsson.

§
Den tillfälliga styrelsen behandlade en hel del frågor bland annat planfrågan varvid Arvid Ljungström, Torsten Olsson fingo i uppdrag att ordna densamma. Såsom lämplig lokal hade tänkts Edsbyns södra skola, varom svar skall lämnas måndagen den 29-1-40.

§ 3
Vid anskaffande av bord ansåg styrelsen de vara lämpligast att själv inköpa material varvid Torsten Olsson fick i uppdrag att anskaffa de nödvändiga, även nät rackets och bollar.

§ 4
Styrelsen beslutade tillsvidare en medlemsavgift av 50 öre kvartalet eller 2:-, för året och en inträdesavgift av 1:- och att inköpa 50 st medlemskort.

Mötet avslutades.

Edsbyn som ovan

tillfällig sekreterare

Arvid Ljungström

Justeras:
Nils Olsson